Historia

Baggböle Herrgård är fylld av den norrländska historiens vingslag

Baggböle har utgjort en av de viktigaste platserna i träindustrins historia i Västerbotten. Från 1840 drevs sågverket av James Dickson & Co. Under hans ledning kom de kommande decennierna fram till 1880 att bli sågverkets storhetstid. Marknaden växte då tullar till utlandet togs bort och trävarupriserna ökade enormt. Verksamheten bestod av skogsavverkning och flottning under ledning av skogstjänstemännen i inlandet, arbetet vid sågen som leddes av förvaltare och flottningen av det sågade virket längs Umeälven ned till Holmsund för lagring och utskeppning. Herrgården stod klar 1846 och fungerade som förvaltarbostad. 

Baggböleri är ett begrepp som har sitt ursprung från de olägenheter som förekom av ägarna av sågverket. De anklagades för att olovligen ha avverkat skog och för att ha lurat skogsägare på skog för underpriser. De kunde inte fällas i rättegångar under 1840 och 1960-talen, vilket resulterade i att reglerna skärptes. 

 

Det är mot bakgrund av detta som vi vill göra gott för Norrland. Den ”Norrlandsfråga” som var under debatt under senare delen av 1800-talet ifråga om utnyttjandet av människor ska istället handla om att ge, och stötta det lokala i samarbete med hantverkare och lokala producenter.